top of page

Dansk

Vil du vide mere om Europe Alive, eller vil du bruge forløbet i din undervisning?

Folketingets EU-oplysning udbyder Europe at Work gratis til danske gymnasier i 2021-23. Se mere på eu.dk

Send os en besked til euopl@ft.dk for at høre mere eller lave en aftale om at spille Europe at Work. 

Europe at Work er et undervisningsforløb i tre dele.

Del 1 introducerer EU's lovgivningsproces. Del 2 giver eleverne mulighed for at opleve processen i forenklet form gennem et digitalt faciliteret rollespil. Del 3 er opsamling og refleksion i klassen. 

Lærerforberedelse

Lærernes rolle beskrives i lærervejledningen. Når spillet skal spilles, skal I udpege én spilkoordinator blandt lærerne. Spilkoordinatorens rolle beskrives i spilkoordinatorvejledningen.

Del 1 – før spillet

Informationsarkene bruges til at gennemgå EU’s lovgivningsproces og til at vise et aspekt af den samme ved at bruge arbejdskraftens fri bevægelighed som case.

Del 2 – Europe at Work

I Europe at Work skal eleverne forhandle et direktiv på plads. EU-Kommissionen, Medlemslande, Parlamentet, særinteresser og medier lægger arm om nye regler for arbejdskraftens frie bevægelighed. Alle elever får en rolle og støttes af platformen undervejs. 

I skal bruge:

  • 70-250 elever

  • 5 timer

  • Computere eller tablets til alle

  • En lærer pr. klasse

Del 3 – efter spillet

Gennemgå elevernes erfaringer fra Europe at Work og sæt dem i perspektiv ved at bruge de tilhørende materialer. Fokusér på forhandlingsforløbet,  aktørernes samspil eller de samfundskonflikter, de er udtryk for. 

Del 1
Del 2
Del 3
bottom of page