top of page

Hvorfor Europe Alive?

Det europæiske samarbejde bliver sjældent gjort håndgribeligt og spændende for elever gennem lærebøger og traditionel undervisning. Derfor har vi skabt Europe Alive.

Europe Alive er en serie  Edu-LARPs – liverollespil til undervisning. Vores innovative undervisningsmetode giver gymnasieelever en større forståelse af EU's institutioner og giver dem redskaber til at se gennem den simplificerede kommunikation, der kan omgive EU.

Europe Alive

Europe Alive

Afspil video
A group of students paying attention to something to the right

Højdepunkter

1.

Styrker elevernes fokus og opmærksomhed

2.

Lærer eleverne at agere i en konpleks kontekst som EU

3.

Udnytter potentialet i de eksisterende digitale læringsteknologier

4.

Aktiverer 70-250 elever fysisk, socialt, følelsesmæssigt og akademisk

5.

Gør svære koncepter håndgribelige  gennem engagerende spilmetoder

6.

Vækker interessen for politik og deltagelse i EU.

Få adgang til et læringsforløb, der er klar til brug og dækker kernebegreber i samfundsfag

Den digitale Europe Alive-platform skaber et immersivt læringsunivers, der bygger læringsindhold ind i elevernes samspil.

Opgavestyret fremdrift holder eleverne motiverede og opslugte af spiluniverset og sikrer elevengagement gennem hele dagen.

A Mac-computer displaying the Europe at Work-platform, while students are seen working in the background

Lærerne har en afgørende rolle som facilitatorer, der guider gennem gruppearbejdet, de fælles møder og det komplicerede læringsstof.

Undervisningsmaterialer kan downloades fra hjemmeside. Materialerne indeholder diskussionspunkter og kan let indarbejdes i modulerne før og efter spillet.

Læs mere om ideerne, der driver Europe at Work, ved at downloade pdf'en om de didaktiske principper bag spillet.

bottom of page