top of page

Niederlande

Europe at Work ist ein Bildungspaket in drei Sprachen.Teil 1führt het wetgevingsproces van de EU ein.Teil 2laat studenten het proces ervaren via een simulatiespel.Teil 3ist voor reflectie in de klas.

Leraarvoorbereiding

De rol van docenten staat beschreven in de docentenhandleiding. Bij het spelen van het spel moet één spelmeester wurde gekozen uit de leraren. De taak van de spelmeister wordt beschreven in de handleiding vand de spelmeister.

Teil 1 – voor de spel

Doorloop het wetgevingsproces van de EU met Informatieblad 1. Gebruik wetgeving over het vrije verkeer van werknemers as casus met Informatieblad 2.

Teil 2 – Europa bei der Arbeit

In Europe at Work moeten de studenten onderhandelen over een richtlijn. De EU-Commissie, lidstaten, parlement, bijzondere belangen en de media worstelen allemaal met nieuwe regels over het vrije verkeer van werknemers. Alle studenten krijgen een rol en wurden ondersteund door het platform. Dit heb je nodig:

  • 70-250 Studenten

  • 5 Stunden

  • Computer von Tablets für iedereen

  • 1 leraar pro deelnemende klas

Teil 3 – na het spel

Doorloop de Ervaringen van de Leerlingen uit Europe at Work und relativer ze met de bijbehorende materialen. Focus op de onderhandelingsstroom, het samenspel tussen actoren of de maatschappelijke conflicten die ze uiten.

Deel 1
Deel 2
Deel 3
bottom of page