top of page

Europe at Work

Europe at Work is the first teaching package in the Europe Alive series, combining traditional forms of learning with a role playing game facilitated by a digital platform. 

The teaching package enables students to learn how EU law is made: EU member states and institutions must agree on a directive on the common labour market. On the way to a compromise, the actors are confronted by opposing interests, media and dramatic events.

For teaching materials in Dutch, click here.

A group of students discussing in the background, in the foreground a students studies the Europe at Work platform on a laptop

Teaching materials

Europe at Work is a three-part teaching package. Part 1 gives an introduction to EU lawmaking. Part 2 makes the process tangible through a digitally facilitated Edu-LARP. Part 3 encourages classroom reflection.

Teacher preparation

The role of teachers is described in the teachers' manual. When playing the game, one game master must be chosen among the teachers. The game master's job is described in the game master manual. 

Part 1 – before the game

Go through the legislative process of the EU with Factsheet 1. Use legislation about the free movement of the workforce as a case with Factsheet 2 and the assignments. 

Part 2 – Europe at Work

In Europe at Work the students must negotiate a directive. The EU-Commission, member states, parliament, special interests and the media all wrestle for new rules about the freedom of movement for the workforce. All students get a role and are supported by the platform.  

You will need:

 • 70-250 students

 • 5 hours

 • Computers or tablets for everyone

 • 1 teacher per participating class

Part 3 – after the game

Go through the students' experiences from Europe at Work and put them into perspective with the accompanying materials. Focus on the negotiation flow, the interplay between actors or the societal conflicts they express.

Undervisningsmaterialer

Vil du vide mere om Europe Alive, eller vil du bruge forløbet i din undervisning?  
 
Europe at Work har i de sidste to skoleår været et gratis tilbud fra Folketingets EU-Oplysning, men er kun blevet udbudt i et mindre omfang. Frem til Europaparlamentsvalget får alle ungdomsuddannelser, professionshøjskoler mfl. chancen for at booke Europe at Work en eller flere gange mod betaling.
 
Prisen afhænger af, hvor meget af spilledelsen skolens lærere selv påtager:
Spil med 2 spilledere: 14.000 kr plus transport
Spil med 1 spilleder: 11.000 kr plus transport
Skolen leder selv spillet: 8.000 kr.
 
Book spillet her: booking.europealive.org 
Tjek også andres spil-oplevelse på vores
Facebookside

Europe at Work er et undervisningsforløb i tre dele.

Del 1 introducerer EU's lovgivningsproces. Del 2 giver eleverne mulighed for at opleve processen i forenklet form gennem et digitalt faciliteret rollespil. Del 3 er opsamling og refleksion i klassen. 

Lærerforberedelse

Lærernes rolle beskrives i lærervejledningen. Når spillet skal spilles, skal I udpege én spilkoordinator blandt lærerne. Spilkoordinatorens rolle beskrives i spilkoordinatorvejledningen.

Del 1 – før spillet

Informationsarkene bruges til at gennemgå EU’s lovgivningsproces og til at vise et aspekt af den samme ved at bruge arbejdskraftens fri bevægelighed som case.

Del 2 – Europe at Work

I Europe at Work skal eleverne forhandle et direktiv på plads. EU-Kommissionen, Medlemslande, Parlamentet, særinteresser og medier lægger arm om nye regler for arbejdskraftens frie bevægelighed. Alle elever får en rolle og støttes af platformen undervejs. 

I skal bruge:

 • 70-250 elever

 • 5 timer

 • Computere eller tablets til alle

 • En lærer pr. klasse

Del 3 – efter spillet

Gennemgå elevernes erfaringer fra Europe at Work og sæt dem i perspektiv ved at bruge de tilhørende materialer. Fokusér på forhandlingsforløbet,  aktørernes samspil eller de samfundskonflikter, de er udtryk for. 

Unterrichtsmaterialien

Europe at Work ist ein dreiteiliges Bildungspaket. Teil 1 gibt eine Einführung in den Gesetzgebungsprozess der EU eingeführt. Teil 2 ermöglicht es den Schüler*innen, den Prozess durch das Planspiel zu erleben. Teil 3 wird eine Reflexion im Klassenzimmer angeregt.

Lehrervorbereitung

Die Rolle der Lehrkräfte wird im Lehrerhandbuch beschrieben. Wenn das Spiel gespielt werden soll, müssen Sie einen Spielkoordinator aus den Reihen der Lehrkräfte bestimmen. Die Rolle des Spielkoordinators wird im Spielleiterhandbuch beschrieben.

Teil 1 – vor dem Spiel

Datenblatt 1 gibt einen Überblick über den EU-Gesetzgebungsprozess, während Datenblatt 2 sowohl als auch das Aufgabenblatt einen Aspekt desselben am Beispiel der Freizügigkeit der Arbeitnehmer darstellen.

 

Das Blatt Anbindung an Deutschen Kontext zeigt, wie Europe Alive die Ziele und Kerninhalte eines Sozialkundelehrplans ergänzen kann.

Teil 2 – Europe at Work

In Europe at Work müssen die Schüler*innen eine Richtlinie aushandeln. Die EU-Kommission, die Mitgliedsstaaten, das Parlament, die Interessenvertretungen und die Medien ringen um neue Regeln für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer*innen. Alle Schüler*innen erhalten eine Rolle und werden von der Plattform unterstützt.  

Sie benötigen:

 • 70-250 Schüler*innen

 • 5 Stunden

 • Computers oder tablets für alle

 • 1 Lehrer*in pro Klasse

Teil 3 – nach dem Spiel

Gehen Sie die Erfahrungen der Schüler*innen mit Europe at Work durch und ordnen Sie sie ein. Verwenden Sie die eigenen Materialien des Spiels. Konzentrieren Sie sich auf den Verhandlungsfluss, das Zusammenspiel zwischen Akteuren oder die gesellschaftlichen Konflikte, die zum Ausdruck gebracht werden.

bottom of page